مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

توصیه های تربیتی به زنان در خانه:

 

۱ – در کلیه موارد معیشت اعم از تملک ، درآمد و … از کلمه " ما " استفاده نمایید نه "من " و "تو " ؛ زیرا پس از عقد ، زندگی مشترک شروع شده و دیگر من و تو مطرح نیست.

۲ – در مقابل همسر خود هرچند حق با شما باشد ، لجبازی و اصرار نکنید و از مخالفت و مشاجره با همسر خود بپرهیزید ؛ زیرا محبت را از بین می برد.

۳ – همسر خود را به خصوص در مقابل بستگانش تحقیر نکنید و از تعریف و تمجید بستگان خود در مقابل آنان پرهیز نمایید.

۴ – چنانچه کمک هایی را از طرف بستگان شما به همسرتان شده ، آنها را به رخ او نکشید.

۵ – با دوستان و آشنایان همسرتان در معاشرتها بیش از حد معمول گرم نگیرید.

۶ – همسر خود را در معاشرت با اقوامش محدود نکنید.

۷ – در رفت و آمد و معاشرت با بستگان همسر خود پیش قدم باشید.

۸ – به بستگان نزدیک همسر خود ( مادر شوهر و …) بیش از خویشاوندان دیگر احترام بگذارید.

۹ – زحماتی که برای پذیرایی خویشاوندان همسر خود متحمل شده اید به رخ وی نکشید.

۱۰ – چنانچه درآمدی دارید و برای زندگی هزینه می کنید ، آن را بازگو نکنید و درمصرف آن طبل جداگانه نزنید.

۱۱ – از مردان نزد همسرتان تمجید نکنید، هیچ مردی را بر همسرتان ترجیح ندهید و در گفتار این موضوع را رعایت کنید ؛ زیرا هر فردی توانمندی های خاص خود را دارد.

۱۲ – برای انجام درخواست های خود با همسرتان با خشونت و آمرانه برخورد ننمایید.

۱۳ – برای برآوردن نیازمندی های خود از نظر مادی و غیرمادی امکانات همسرتان را در نظر بگیرید و او را تحت فشار قرار ندهید.

۱۴ – خود را برای همسرتان بیارایید و بهترین و تمیزترین لباس را در مقابل وی بپوشید.

۱۵ – در مقابل همسر خود با حالت افسرده و اخمو حاضر نشوید ؛ او را در موقع ورود به خانه با لبخند و شاد و خندان استقبال کنید .

۱۶ – پس از مراجعت همسر خود به خانه ، کارهای خود را حتی الامکان کنار بگذارید و در حضور او بنشینید و با سخنان خوشایند و گرمی از او پذیرایی کنید .

۱۷ – در مواقعی که همسرتان از نظر روحی آماده نیست ، درخواست های خود را مطرح نکنید .

۱۸ – در موقع خروج از خانه او را بدرقه کرده و با گرمی از او خداحافظی کنید .

+   مشاوره خانواده ; ٩:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۳/۱

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir