مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

20 نکته ی اساسی که احترام شما نزد دیگران را بیشتر می کند:

 

۱ – سلام دادن را تو آغاز کن زیرا سلام موجب اطمینان طرف مقابل می شود.


۲ – تبسم کن زیرا تبسم طرف مقابل را سحر می کند و قلبش را می نوازد.


۳ – به طرف مقابل خود اهمیت ده و از او تقدیر کن و با مردم آنگونه برخورد کن که دوست داری با تو برخود کنند.


۴ – در شادی های مردم شریک شو.


۵ – نیازهای مردم را برآورده کن زیرا بدین ترتیب به قلبشان راه می یابی .نفس ها با برآورده کردن نیازها پر می شود .


۶ – از لغزشها درگذر و در روح و روان خود تسامح نشان بده .


۷ – در جستجوی شگفتی ها باش ودر پی آنها باش که باعث کسب دوستی و جذب قلوب می شود .


۸ – در هدیه دادن بخیل نباش اگر چه قیمت آن کم باشد زیرا ارزش معنوی آن بیشتر از ارزش مادی است .


۹ – دوست داشتن را به طرف مقابل اظهار کن زیرا کلمات دوست داشتنی به قلب ها نفوذ می کند .


۱۰ – در پی نصیحت مردم باش بگونه ای که آبروی مخاطب نرود .

 ۱۱ – با دیگران در حد توجه شان صحبت کن زیرا افراد میل دارند که در مدار توجه شان کسی با آنها گفتگو کند.


۱۲ – خوشبین باش و بشارت را در دور و بر خود پخش کن .


۱۳ – اگر دیگران کار خوبی انجام دادند از آنها تعریف کن زیرا ستایش در نفس اثر می گذارد اما در تعریف زیاده روی نکن .


۱۴ – کلمات خود را برگزین تا جایگاه تو بالا رود زیرا کلمه ی نیکو بهترین وسیله برای نوازش قلبهاست .


۱۵ – با مردم متواضع باش زیرا انسانها از کسی که احساس برتری می کند متنفر هستند .


۱۶ – در پی صید عیوب دیگران مباش بلکه به اصلاح عیوب خود مشغول باش .


۱۷ – هنرسکوت را بیاموز زیرا مردم کسی را که به آنها گوش می دهد دوست دارند .


۱۸ – دائره دانش خود را وسیع گردان و درهر روز دوست تازه ای بدست آور.


۱۹ – تلاش کن که تخصص و توجهات خود را متنوع تر سازی ،این کار موجب آن میشود که هم دائره علم تو افزایش یابد و هم تعداد دوستانت .


۲۰ – اگر کار خوبی برای شخصی انجام دادی منتظر عوض آن نباش.

+   مشاوره خانواده ; ۸:٤۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۳/۱

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir