مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

تفاوت موجود بین(( خوش بین ها و بد بین ها)) :

به نظر می رسد که  خوش بین ها بیش از بد بین ها عمر می کننند. یا خوش بین ها فقط یک بار می میرند و آن هم وقتی است که عمرشان به سر می آید، اما بدبین ها به خاطر ترس از همه چیز، هر روز می میرند.

 شواهدی موجود است که نشان می دهد خوش بینی، نظام مصونیت بدن را تقویت می کند و به عکس، بدبینی نظام دفاعی بدن را ضعیف می کند.


با این وجود، نه خوش بین ها باید به خود غره شوند که خوش بین هستند، نه بدبین ها باید بر خود لعنت بفرستند که چرا بدبین هستند؛ چون هیچ کس خوش بین یا بدبین به دنیا   نمی آید. آنچه ما را خوش بین یا بد بین می کند، اکتسابمان از الگوهای در دسترس است. اولین الگوی در دسترس نیز والدین هستند. ما از آن ها یاد می گیریم چه رفتاری داشته باشیم یا چه حالت هایی را بروز بدهیم. پس از آنها نوبت به اطرافیان می رسد و بالاخره، رویدادها و حوادثی که پیش می آیند یا فیلم هایی که می بینیم، ما را به سمت بدبینی یا خوش بینی سوق می دهند.

خوش بین ها حتی حوادث بد را نادیده می گیرند و می گویند: الخیر فی ما وقع و به عکس، بدبین ها حتی رویدادهای خوب مهم را تصادفی و موقتی می پندارند.

وقتی برای خوش بین ها مشکلی پیش می آید، نمی نشینند تا کسی به دادشان برسد؛ بلکه به دنبال راه حل می گردند و اگر کمکی هم ببینند، آن را با روی خوش استقبال می کنند، ولی بد بین ها زود تسلیم می شوند و می گویند: قسمت چنین بوده است و بعد زانوی غم بغل می گیرند.

خوش بین ها در هر رویدادی، همیشه بهترین وضعیت را پیش بینی می کنند. انسان بدبین ، هاله ای از تیرگی دور خود ایجاد کرده،و زندگی را برای خود سخت و تاریک می کند. بدبین ها حتی در خواب نیز آشفته حالند
              

بیماری بدبینی:

فرد بدبین خیال می کند مردم برای او ارزش قایل نیستند. بنابراین، به کسی اعتماد ندارد. همچنین دیگران را دوست ندارد و بر حسب میزان بیماری، نمی تواند خود را نیز دوست بدارد. فرد بدبین کم نیرو و توان است؛ زیرا دائم نگران همه چیز است و نیرویش را صرف مقابله با دشمنان یا دشمنی های موهوم دیگران می کند و به تدریج، دیگر نمی تواند دوست را از دشمن تشخیص بدهد و در شکل افراطی، کار را به جایی می کشاند که به دوست بیش از دشمن آزار می رساند. پس منزوی می شود و همین، بر بد بینی اش تاثیر مضاعف می گذارد.

● راه های نجات از شر بدبینی:

باید اراده این کار را در خود تقویت کنید؛ یعنی به محض هجوم افکار منفی به مغزتان، آن ها را محکم پس بزنید و افکار و احساسات و اعمال مثبت، مانند خوش بینی، عزت نفس، اعتماد به نفس، آرمان خواهی، زیبا بینی، حسن جویی، خوش مشربی، بذله گویی، شوخ طبعی، تخیلات خوشایند، عشق ورزی و شورو نشاط را در خود تقویت کنید تا از تاثیر مخرب افکار منفی در امان بمانید.

چشم دل بگشایید و ببینید در اطراف شما چقدر آدم های دیگری زندگی می کنند که نگران هیچ چیز نیستند و صدمه ای هم نمی بینند.

تنها راه خوشبخت زیستن، تغییر دیدگاه منفی به مثبت اندیشی و خوش بینی است. این دیدگاه منفی، مال شما نیست، ولی به شما انتقال پیدا کرده است. بنابراین، می توانید از شر آن خلاص شوید.

 

+   مشاوره خانواده ; ٩:٠٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢۸

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir