مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

اختیار دار خود باشید:

   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
جوهره عظمت انسان ، توانائی در انتخاب کمال است که در میان حوادث و رخداد ها نهفته جائی که دیگران دیوانگی را انتخاب می کنند .

مرگ همدم دائم لحظات زندگی شماست . شما می توانید از این رفیق و همدم بترسید و یا از او به نفع خود بهره بگیرید ، اختیار انتخاب به عهده خودتان است . با توجه به مرگی که پیش رو دارید و کوتاهی عمر از خودتان سوال کنید :

آیا من باید از چیزهائی که واقعا می خواهم انجام بدهم دوری جویم ؟

آیا من باید طوری زندگی کنم و عمری را بر آرم که دیگران برایم می خواهند ؟

.... معیارسنجش هوشمندی برای هر یک از ما داشتن یک زندگی بارور و شادمانه است که هر روز و هر لحظه اش را به خوبی زیسته باشیم .


● برای داشتن یک زندگی شیرین :

مشکلات را به عنوان شرایط طبیعی زندگی بپذیرید .

شرط تحقق شادی را نباید نبود مشکل دانست .

شما قادرید افکار خود را کنترل کنید . افکار بد را از مغز خود برانید .

عواطف و احساسات منفی به درجات مختلف به رکود شما می انجامد .
برای اجتناب از رکود در زندگی ، احساسات و عواطف منفی را به طور کامل از زندگی خود حذف کنید .

همواره در زمان حال زندگی کنید .

گذشته ای را که به پایان رسیده و آینده ای را که در راه است فراموش کنید .

برخیزید و به جستجوی موقعیت های دلخواه خود بروید . اگر نتوانستید شرایط مطلوب را بیابید خودتان آن را بسازید .

وبالاخره در چند کلمه جمع بندی شود : زندگی کنید . خودتان باشید . خوشحال باشید . به زندگی عشق بورزید . صاحب اختیار خودتان باشید و انتخاب خودتان را انجام دهید . ترس ها و نگرانی ها را دور بریزید و فراموش کنید .


+   مشاوره خانواده ; ۳:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٤

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir