مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

فلسفه زندگی(2)

هیچ کس ،هیچ جا و هیچ چیزی جز خودمان بر ما اقتدار ندارد زیرا ما تنها اندیشه ساز ذهن خودمان هستیم.

هر اعتقادی که درباره خود و یا زندگیمان داشته باشیم برایمان به واقعیت در می آید.

کائنات ما را در هر اندیشه ای که بر گزینیم و به آن معتقد باشیم ،کاملا حمایت می کند.

در نتیجه آنچه برای خود و درباره زندگی می اندیشی و معتقدی ،برایت به واقعیت در می آید.

قدرت کائنات هرگز درباره ما قضاوت یا انتقاد نمی کند.این قدرت تنها ارزشهای ما را     می پذیرد.بیشتر ما درباره خود اعتقادات و قضاوتهای اشتباهی داریم.

بنابراین قواعد بسیار خشکی را برای خودمان وضع می کنیم.

ولی اگر دانش و فهم و هشیاری بهتری داشتیم ،حتما به کاری دیگر دست می زنیم.

پس لطفا به خاطر حرمت گذاشتن به خودتان ،خودتان را به دیده تحقیر نگاه نکنید.

پس قدر خودتان را بدانید و عقاید محدود کننده را در زندگی کنار بگذارید.

باید بیاموزیم که درباره خود و درباره دنیای اطرافمان چه احساسی پیدا کنیم.

+   مشاوره خانواده ; ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٦

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir