مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

آگاهانه اهانت را نا دیده بگیرید.

ضرب المثلی چینی می گوید که نادیده گرفتن اهانت همانا بهتر از پاسخ گفتن به آن است.

به همه مشکلات و تنش و فشاری بیندیشید که می توانید با تصمیم به نادیده گرفتن اندکی مخالفت یا اهانت یا نخوتی ناخودآگاه یا حتی خودآگاه ،خودتان را از آن بر حذر دارید.واکنش خود را در برابر اوضاع و شرایط زندگیمان انتخاب کنیم.

دفعه بعد که شخصی نسبت به شما گستاخی می کند ،تعمدا به این امر توجه نکنید.به صورت یک انتخاب به این نکته بنگرید.

حتی می توانید انتخاب کنید که بخندید.

البته منظور این نیست که حصیر زیر پا شوید و اجازه بدهید که هر کس به حریم شما گام بگذارد.امابه هنگام طی راه معنوی در می یابید حفظ شفافیت ذهن برای اندیشیدن به تصویر عظیمتر،وجدآمیز تر از مجادله بر سر مسایل کوچکتر است.

نادیده گرفتن اهانت ،شیوه یی بسیار موثر برای فرو نرفتن در انرژی منفی یک نفر دیگر _یا حتی خودتان_است.

+   مشاوره خانواده ; ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٤

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir