مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

چگونه قدر دان زندگی باشیم؟

   
 
     
 
 
   
 
 
 
 
   
   
 
از ناسپاسی دست بشوئید .

قدر شناسی در همه چیز را چون چراغی فرا راه خود قرار دهید .

با رهایی گذشته و چشم پوشی از آینده ، از تمام قدرت ذهن خود برای کام جویی از این لحظه و آفرینش آینده ای عظیم استفاده کنید .

فراموش نکنید نگرانی در باره ی چیزهایی که از حیطه کنترل شما خارج است معنا ندارد .

فراموش نکنید نگرانی از بابت چیزهایی که تحت کنترل شماست ، نیز بی معناست ؛ چرا که با استفاده از اسباب و ابزارهایی که در اختیار دارید ، می توانید بر اوضاع و شرایط تاثیر گذارید و آنچه می خواهید بدست آورید .

بیاموزید تا عشق و مهر را بر آنچه موجود است نثار کنید .
نا سپاسی نسبت به هر چیز را از دهن پراکنده نمایید .

+   مشاوره خانواده ; ۱:٥۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٠

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir