مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

خدا را سپاس.

I Am Thankful....
 

I can see the beauty all around me


There are those whose world is always dark

خدا را سپاس

من میتونم تمام زیبایی های پیرامونم را ببینم

کسانی هستند که دنیا یشان همیشه تاریک و سیاه هست
 

 


I am Thankful...


I can walk


There are those who have never taken their first step

خدا را سپاس

من میتونم راه برم

 

 کسانی هستند که هیچوقت نتونسته اند حتی یک قدم بردارند

 

 


I Am Thankful ...
 

My heart can be broken


There are those who are so hardened they cannot be touched

خدا را سپاس

که دل رئوف و شکننده ای دارم

کسانی هستند که این قدر دلشون سنگ شده که هیچ محبت  و احساسی رو درک نمیکنن


 

 
I Am Thankful ...
 

For the opportunity to help others


There are those who have not been so abundantly blessed as I

خدا را سپاس

به من این شانس رو دادی که بتونم به دیگران کمک کنم

کسانی هستند که از این نعمت و برکت وافری که به من داده ای بی بهره اند
 

 

 
I Am Thankful ...


I can work


There are those who have to depend on others for even their

 most basic needs

خدا را سپاس

من میتونم کار کنم

 

 کسانی هستند که برای رفع کوچکترین نیازهای روزمره شون هم به دیگران محتاجند
 

 

  

I Am Thankful ...
 

I have been loved

 There are those for whom no one has ever cared

خدا را سپاس

که کسی هست که منو دوست داره

کسانی هستند که بود و نبودشون واسه هیچکس مهم نیست

  

  

 
 

+   مشاوره خانواده ; ۱٠:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/۱٠

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir