مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

فلسفه زندگی

هر اندیشه ای که از ذهن ما بگذرد،آینده ما را می آفریند.

عذاب هر کس به دلیل انزجار از خویشتن،و احساس گناه است.

درونی ترین احساس هر کس این است که:

(آنچنان که باید خوب نیستم.)

این تنها یک اندیشه است و اندیشه را میتوان عوض کرد.

انزجار و انتقادو احساس گناه بیش از هر الگوی دیگر صدمه می زند.

هنگامی که به راستی خود را دوست بداریم،همه چیزهای نیکوی زندگی به حرکت در می آید.

ما باید گذشته ها را رها کنیم و همه را ببخشائیم.

باید مشتاقانه بخواهیم که خویشتن دوستی را بیا موزیم.

تائید و پذیرش خویش در زمان حال ،کلید دگرگونیهای مثبت است.

پس به خاطر خویشتن بیائید مثبت فکر کنیم.

+   مشاوره خانواده ; ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٩/٢۸

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir