مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

آدمهای بزرگ،آدمهای متوسط و آدمهای کوچک:

آدم های بزرگ در باره ایده ها سخن می گویند.

آدم های متوسط در باره چیزها سخن می گویند.

آدم های کوچک پشت سر دیگران سخن می گویند.


آدم های بزرگ درد دیگران را دارند.

آدم های متوسط درد خودشان را دارند.

آدم های کوچک بی دردند.آدم های بزرگ عظمت دیگران را می بینند.

آدم های متوسط به دنبال عظمت خود هستند.

آدم های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند.

آدم های بزرگ به دنبال کسب حکمت هستند.

آدم های متوسط به دنبال کسب دانش هستند.

آدم های کوچک به دنبال کسب سواد هستند
.

 

آدم های بزرگ به دنبال طرح پرسش های بی پاسخ هستند.

آدم های متوسط پرسش هائی می پرسند که پاسخ دارد.

آدم های کوچک می پندارند پاسخ همه پرسش ها را می دانند.

آدم های بزرگ به دنبال خلق مسئله هستند.

آدم های متوسط به دنبال حل مسئله هستند.

آدم های کوچک اصلا مسئله ندارند.+   مشاوره خانواده ; ۱٢:۳٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٥

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir