مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

به این توصیه ها عمل کنید.

_حرص نخورید و ناراحتی را نبلعید.

_اگر دلخورید بیان کنید،اگر می ترسید،ترستان را به زبان بیاورید.

_نگذارید که اعتماد به نفستان را کسی خدشه دار کند.

 

 

_با خودتان صلح کنید و خودتان را آنگونه که هستید،دوست بدارید.

 

 

_از گذشته فرار نکنید.

_با خود مهربان باشید و اشتباهات و غفلت ها را به خودتان ببخشید.

_از خودتان به اندازه توانایی تان انتظار داشته باشید.

_اگر دوست دارید ورزش کنید.

_با حرفهای مفت و مزخرف،خودتان را دچار تهوع فکری نکنید.

_عشق ورزیدن را در زندگی فراموش نکنید.

 

+   مشاوره خانواده ; ۱۱:٤٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢٩

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir