مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

مهربان باشید.

قلب نا سپاس شامل رحمت نمی شود،قلب سپاس گزار رحمت و شفقت را می یابد و به دفعات و به کرات خداوند نصیبش می شود.

شخص مهربان و بخشنده نتیجه اعمالش به خودش بر می گردد،اما انسان سنگدل که نسبت به دیگران و احتیاجاتشان بی تفاوت است،مکافات اعمال خود را خواهد داد.

راه دیگر برای آسودگی و راحتی زندگی،افزایش صفاو بهتر کردن روابط و بخشنده بودن است.خداوند از ما می خواهد که قلب رئوفی داشته باشیم و رفتارهای ما از قلب رئوفی سر چشمه می گیردکه بخشنده باشد.

باید مهربان،آماده بخشش،دل سوز،نرم و انعطاف پذیر باشیم.

اگر قلب ما تیره و سخت باشد،خرده گیری و سخت گیری ما را بیچاره می کند و باعث می شود که نتوانیم دوستی پیدا کنیم.

+   مشاوره خانواده ; ۸:٤۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢۸

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir