مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

الفبای زندگی:

الف:اشتیاق برای رسیدن به نهایت آرزوها.

ب:بخشش برای تجلی روح و صفای جسم.

پ:پویایی برای پیوستن به خروش حیات.

ت:تدبیر برای دیدن افق فرداها.

ث:ثبات برای ایستادن در برابر باز دارنده ها.

ج:جسارت برای ادامه زیستن.

چ:چاره اندیشی برای گریز از گرداب اشتباه.

ح:حق شناسی برای تزکیه نفس.

خ:خودداری برای تمرین استقامت.

د:دور اندیشی برای تحول تاریخ.

ذ:ذکر گویی برای اخلاص عمل.

ر:رضایت مندی برای احساس شعف.

ز:زیرکی برای مغتنم شمردن دم ها.

ژ:ژرف بینی برای شکافتن عمق دردها.

س:سخاوت برای گشایش کارها.

ش:شایستگی برای لبریز شدن در اوج.

ص:صداقت برای بقای دوستی.

ض:ضمانت برای پایبندی به عهد.

ط:طاقت برای تحمل شکست.

ظ:ظرافت برای دیدن حقیقت پوشیده در صدف.

ع:عطوفت برای غنچه نشکفته باورها.

غ:غیرت برای بقای انسانیت.

ف:فداکاری برای قلبهای دردمند.

ق:قدر شناسی برای گفتن ناگفته های دل.

ک:کرامت برای نگاهی از سر عشق.

گ:گذشت برای پالایش احساس.

ل:لیاقت برای تحقق امیدها.

م:محبت برای نگاه معصوم یک کودک.

ن:نکته بینی برای دیدن نا دیده ها.

و:واقع گرایی برای دستیابی به کنه هستی.

ه:هدفمندی برای تبلور خواسته ها.

ی:یکرندگی برای گریز از تجربه دردهای مشترک.

 

+   مشاوره خانواده ; ٥:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢۳

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir