مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

گفتـــــــــگو بــــــا خـــــــدا:

  ارسالی از دوست بسیار خوبم:

خانم ستاره.ن.

با تشکر.

 
 
INTERVIEW WITH GODگفتـــــــــگو بــــــا خـــــــدا

I dreamed I had an interview with
god

خواب دیدم در خواب با خدا گفتگویی
داشتمGod asked

خدا گفتSo you wouldlike to interview me

پس می خواهی با من گفتگو کنی؟I said ,If you have the time

گفتم اگر وقت داشته باشید
 

God smiled

خدا لبخند زد !My time is eternity

وقت من ابدی استWhat questions do you have in mind
forme

چه سوالاتی در ذهن داری که می خواهی
از من بپرسی ؟What surprises you most about human
kind

چه چیز بیش از همه شما را در مورد
انسان متعجب می کند ؟God answered

خدا پاسخ داد :That they get bored with child hood

این که آنها از بودن در دوران کودکی
ملول می شوندTheyrush to grow up and then

عجله دارند زودتر بزرگ شوند و بعدlong to be children again

حسرت دوران کودکی را می خورندThat they lose their health to make
money

اینکه سلامتشان را صرف به دست آوردن
پول می کنندand then

و بعدlose theirmoney to restore their
health

پولشان را خرج حفظ سلامتی می کنندThat by thinking anxiously about the
future

اینکه با نگرانی نسبت به آیندهTheyforget the present

زمان حال را فراموش می کنندsuch that they live in nether the
present

آنچنان که دیگر نه در حال زندگی می
کنندAnd not the future

نه در آیندهThat they live as if they will never
die

این که چنان زندگی می کنند که گویی ،
نخواهند مردand die as if they had never lived

و آنچنان می میرند که گویی هرگز نبوده
اندGod's handtook mine and

خداوند دستهای مرا در دست گرفتwewere silent for a while

و مدتی هر دو ساکت ماندیمAnd then I asked

بعد پرسیدمAs the creator of people

به عنوان خالق انسانهاWhat are some of life lessons you
wantthem to learn

می خواهید آنها چه درسهایی از زندگی
را یاد بگیرند ؟God replied with a smile

خداوند با لبخند پاسخ داد :To learn they can not make any one
love them

یاد بگیرند که نمی توان دیگران را
مجبور به دوست داشتن خود کردbut they can do is let themselvesbe
loved

اما می توان محبوب دیگران شدTolearn that it is not good to
compare themselves toothers

یاد بگیرند که خوب نیست خود را با
دیگران مقایسه کنندTo learn that a rich person is not
one whohas the most

یاد بگیرند که ثروتمند کسی نیست که
دارایی بیشتری داردbut is one who needs theleast

بلکه کسی است که نیاز کمتری داردTo learnthat it takes only a few
seconds to open profound wounds in
persons we love

یاد بگیرند که ظرف چند ثانیه می
توانیم زخمی عمیق در دل کسانی که
دوستشان داریم ایجاد کنیمand it takes many years to heal them

ولی سالها وقت لازم خواهد بود تا آن
زخم التیام یابدTolearn to forgive by practicing
for giveness

با بخشیدن بخشش یاد بگیرندT o learn that there are persons who
love them dearly

یاد بگیرند کسانی هستند که آنها را
عمیقا دوست دارندBut simly do not know how toexpress
or show their feelings

اما بلد نیستند احساسشان را ابراز
کنند یا نشان دهندTo learn that two peoplecan look at
the same thing

یاد بگیرند که می شود دو نفر به یک
موضوع واحد نگاه کنندand see itdifferently

اما آن را متفاوت ببینندTo learnthat it is not always
enough that they be forgiven by
others

یاد بگیرند که همیشه کافی نیست دیگران
آنها را ببخشندThe must forgive themselves

بلکه خودشان هم باید خود را ببخشندAnd to learn that I amhere

و یاد بگیرند که من اینجا هستمALWAYS

همیشه
 

+   مشاوره خانواده ; ٩:۳۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/۳

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir