مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

زندگی ...


ارسالی از دوست گلم:
خانم مهری.ا.
با تشکر.


Life is happiness
زندگی شادی است

http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join


Life is joy
زندگی لذت است

http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join


Life is love
زندگی عشق است

http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/joinLife is unity
زندگی وحدت است

http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/joinLife is care
زندگی مراقبت است

http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/joinLife is faith
زندگی اعتقاد است

http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/joinLife is freedom
زندگی آزادی است

http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/joinLife is peace
زندگی آرامش است

http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/joinLife is creation
زندگی خلقت است

http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/joinLife is fantasy
زندگی خیال است

http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/joinLife is art
زندگی هنر است

http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/joinLife is a dream
زندگی یک رویاست

http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/joinLife is a fairy tale
زندگی یک افسانه است

http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/joinLife is a mystery
زندگی یک راز است

http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/joinLife is knowledge
زندگی دانستن است

http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/joinLife is delight
زندگی شوق است

http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/joinLife is rest
زندگی آسایش است

http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/joinLife is splendour
زندگی باشکوه است

http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/joinLife is nature
زندگی گوهر است

http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/joinLife is elegance
زندگی لطافت است

http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/joinLife is Feelings
زندگی احساس است

http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/joinIsn't it
آیا چنین نیست؟

http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join


زندگی زیباست ...

+   مشاوره خانواده ; ۱:٢٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/۳

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir