مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

برای آنها که مشکل بی نظمی دارند:

نظم نوعی کنترل و بازرسی در حوزه رفتاری و عمل خویش در رابطه با موضع گیریها و طرز برخوردها با اشیاء و اشخاص با رعایت اصل تقدم و تأخر است. وجود نظم و ترتیب جلوی آشفتگی و پریشانی فکری را می گیرد این خود در بهداشت روانی موثر است و خیر و صلاح و آزادی و امنیت در سایه آن پدید می آید و عوارض عصبی چون شور زدن دل و تشویش خاطر دور می شود.

نظم و ترتیب در عمل موجبات نظم در هدف را فراهم آورده و سبب تصمیم گیری های مناسب، دقت و تقویت اراده می شود.

نظم و انضباط یک پدیده روانی- عاطفی بوده و امکانات خارجی از اولویت بعدی برخوردار است. پس در درجه اول باید روح نظم را در وجود خود بوجود آورد تا جزء ویژگی های فردی شود. نظم وقتی جزیی از خصلت های آدمی شود دیگر وجود یا عدم امکانات برای ایجاد نظم در امور برای او مفهومی نخواهد داشت.

معنای عمومی انضباط به معنای کنترل عواطف است. انضباط می تواند شامل موارد ظاهری و یا در اختیار گرفتن موارد عاطفی و روانی نیز باشد به این معنی که اگر تمرین کنیم می توانیم هر وسیله ای را در جای خودش بگذاریم و خوب هم از آن استفاده کنیم (موارد ظاهری) و یا اگر از عواطف و احساسات خود به خوبی استفاده کنیم، آنگاه فردی منضبط و منظم هستیم.

در این مجموعه پست  سعی می شود، نظم در پنج حیطه مورد بحث قرار گیرد:

نظم در هدف ،نظم در برنامه ریزی،نظم در مکان ،نظم در زمان،نظم در رفتار و عوامل مخل نظم

در این پست به دو قسمت اول می پردازیم :

الف) نظم در هدف
هدف به معنای موضوع یا جایگاهی است که برای رسیدن به آن فکر می کنیم و اعمالی را انجام می دهیم.

هدف آن چیزی است که فرد برای رسیدن به آن تلاش می کند و تا زمانی که برای رسیدن به آن انرژی و تلاش صرف نشود هدف محسوب نمی شود.

عوامل مهم در تعیین هدف:

1- اهداف را واقعی و دست یافتنی تعیین کنید.

2- اهداف خود را مثبت طرح کنید.

3- هدفتان را متناسب با توانایی و استعداد خود انتخاب کنید.

4- اهداف خود را واضح و شفاف بیان کنید.

5- هدفتان را خودتان انتخاب کنید.

6- اهداف خود را اولویت بندی نموده و آن ها را واضح و ساده روی کاغذ بنویسید.

7- اهداف خود را در ذهن تصور کنید، به خصوص صبح موقع بیدار شدن و شب موقع خوابیدن.

8- ایستگاه های رسیدن به اهداف را تعیین کنید، یعنی هدف بزرگ را تبدیل به اهداف کوچکتر کنید.

9- در رسیدن به اهداف انعطاف پذیر باشید.

10- از اشتباه نهراسید زیرا اشتباه قسمتی از یادگیری و پیشرفت به سوی هدف است. 

11- بعد از رسیدن به هر مرحله

برنامه ریزی حرکتی است هوشمندانه، منطقی و گام به گام برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده است انجام دادن به موقع کارها و بها دادن به وقت و کار نیز نتایج برنامه ریزی است.

عوامل مهم در برنامه ریزی:

1- واحد برنامه ریزی: مناسب ترین واحد زمانی برای شروع برنامه ریزی یک هفته است چون در طول یک هفته با ارزیابی به نقاط ضعف و قوت خود در برنامه ریزی پی خواهید برد.

2- هر نفر یک برنامه: بهترین برنامه آن است که هر کس خودش منطبق با ویژگیهای خود، برنامه اش را تنظیم کند.

3- مطالعه درس هر روز همان روز: سعی کنید حتماً درس داده شده را همان روز مطالعه کنید.

4- تقسیم بندی ساعت مطالعه: مغز انسان مطالبی که در ابتدا و انتهای زمان مطالعه می خواند ساده تر و وسیع تر یادآوری می کند مثلاً اگر چهار ساعت بدون خستگی مطالعه می کنید فقط دو زمان بیشترین یادگیری را ایجاد کرده اید، اما با تقسیم کردن این زمان به واحدهای کوچکتر شرایط بیشتری برای یادگیری فراهم خواهد شد. (بهترین واحد مطالعه را 75 دقیقه در نظر بگیرید یک ساعت مطالعه 15 دقیقه استراحت)

5- انعطاف پذیری: پیشنهاد می شود در برنامه ریزی یک دهم از کل ساعت ها در یک هفته را آزاد در نظر بگیرید تا در صورتی که به هر دلیلی نتوانستید طبق برنامه عمل کنید از زمان آزاد استفاده کنید.

6- شادابی و نشاط: در برنامه ریزی حتماً فرصتی را برای تفریح و انجام کارهای مورد علاقه اختصاص دهید.

7- آئین ها: در برنامه ریزی بایستی زمان هایی را برای شرکت در آئین های مذهبی و ملی اختصاص دهید.

8- ورزش: در برنامه ریزی حتماً زمان هایی را برای ورزش اختصاص دهید.

9- ایجاد عادت: وقتی در برنامه ریزی کاری را در ساعت معین انجام دهید پس از 21 روز ذهن شما نسبت به آن موضوع شرطی شده و در آن ساعت مورد نظر بهتر انجام می شود .

10- واقع نگری: در برنامه ریزی واقعی فکر کنید یعنی خود را در شرایط روزی قرار دهید که می خواهید برای آن روز برنامه بنویسید.

11- عدم توقف برنامه: اگر ساعتی و یا حتی یک روز کامل هم از برنامه تان اجرا نشد باز هم اجرای برنامه را متوقف نکنید.

12- رعایت تدریج: مثلاً در برنامه ریزی ساعات مطالعه را از کم شروع کنید تا به ساعت مطلوب برسید.

 

+   مشاوره خانواده ; ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/۱

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir