مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

اینگونه بودن بهتر است:

 
▪ اگر می شد تنها نیمی از جمله های زیر را در زندگی بکار برد، آنوقت جامعه ما قابل تصور نبود.....

 


▪ خود را نبخش و دیگران را ببخش آنگاه تو می مانی و بخشنده ترین بخشندگان و اوست که تورا خواهد بخشید.


▪ دنبال کسی نگرد که بتوانی با او زندگی کنی، بلکه دنبال کسی باش که بدون او نتوانی زندگی کنی تا خوشبختی را احساس کنی ...

کاش این گونه بود

از زندگی لذت ببرید بدون اینکه آنرا با زندگی دیگران مقایسه کنید. 

▪ همه لحظه ها زیبا هستند فقط باید پذرای آنها بود. همه لحظه ها نعمت هستند فقط باید قادر به دیدن آنها بود.

 ▪ در ارتباط با دیگران سنجیده عمل کنید چون ممکن است از حرف های شما رنجیده شوند.

 ▪ بزرگی می گوید همه قفلها محصول دست ماست و همه کلیدها هدیه دست مهربان خداست.... اگر با خدا باشیم کلید های همه درهای بسته در دست ماست ، گاهی خودمان هستیم که در را به روی خود می بندیم و به آن قفل بی کلید می زنیم.

▪ زندگی کوتاهتر از آن است که به کینه و دشمنی بگذرد و قلب ها گرامی تر از آنند که بشکنند، فردا طلوع خواهد کرد حتی اگر ما نباشیم....

 


▪ در زندگی چیزهایی است که به سختی بدست می آیند، پس بکوشید آنرا به راحتی از دست ندهید.

 


▪ با مردم چنان رفتار کنید که اگر در آن حال مردید بر شما بگریند و اگر زنده ماندید خواهان معاشرت با شما باشند.

▪ ایمان بر چهار ستون استوار است : صبر و شکیبایی - عقیده و باور - عدل و داد - جهاد و کوشش .

▪ گذشته ها را دور بریزید، حال را جدی بگیرید، برای آینده نیز برنامه ریزی مناسب داشته باشید.


▪ دریغ و افسوس گذشته را خوردن ، نه تنها دردی را درمان نمی کند بلکه موجب خواهد خواهد شد توان امروزمان را بگیرد....  
 

+   مشاوره خانواده ; ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٢٢

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir