مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

تغییرات و تفاوتها:


رنگ های مختلف وقتی کنار هم می نشینند بر زیبایی حیات گذشته برگی خشک حکایت دارند. شاید این تفاوت تلنگری باشد بر این که در هر دوره ای از زندگی باید متفاوت تر و زیباتر از گذشته زیست...

تغییر و تحول

 برگ خشک تک رنگی که روی زمین افتاده است، هیچ عابری را متوقف نخواهد کرد و نگاه او را خیره نخواهد ساخت اما برگ خشکیده چند رنگی که بر سر راهی قرار گرفته است نوازشگر چشمان هر عابری است که آن را برای همیشه می خواهد در کنار آلبوم خود داشته باشد.چه خوب است در طول زندگی به گونه ای حرکت کنیم که در آلبوم خاطرات باقی بمانیم، چون تفاوت و تغییرات مثبت می توانند به زندگی ما گرما و حرارت ببخشند.

+   مشاوره خانواده ; ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٢٢

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir