مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

انگونه فکر کن که می خواهید....

 

 

افکارزندگی سرشار از نعمت ها و ثروت های نامحدود است ، همه انسان ها حق و اختیار دارند در زندگی موفق شده و با شادمانی و نشاط زندگی کنند ؛ ولی دستیابی به شادی و شادابی ، موفقیت در هر زمینه ، فقط به همت و تلاش هر کس بستگی دارد ؛ هیچ کس جز خود شخص نمی تواند موفقیت و شادابی ها یا غم ها و شکست ها را برای خویشتن فراهم سازد . چگونه است که گروه اندکی ، احساس خوشبختی و سعادت می کنند ، در حالی که عده زیادی از خود ناراضی هستند ؟ در تقسیم بندی جانوران ، انسان در گروه پستانداران قرار دارد . عمده ترین و اصلی ترین تفاوت انسان با سایر جانداران ، داشتن قدرت تفکر و استدلال است . تحقیق ، تجربه ـ تحلیل و مقایسه ـ به صورت پیشرفته و پیوسته ـ فقط از آن انسان است . همه انسان ها ، قدرت اندیشیدن را دارند ولی چگونگی، کیفیت و جهت آن در افراد ، متفاوت می باشد .

 هیچ حادثه ای به خودی خود معنایی ندارد ، ما هستیم که با توجه به ذهنیت خودمان به آن ، معنی و مفهوم می بخشیم.

 

 چرا فکر و اندیشه این همه مهم و ارزشمند است ؟

در حقیقت ، همه چیز از افکار و ذهن انسان سرچشمه می گیرد ؛ یعنی ، انسان ساخته و پرداخته افکار خویش است ؛ انسان همان است که فکر می کند ( .... ای برادر تو همه اندیشه ای .... ) این ذهن ماست که از ما انسانی موفق و قوی می سازد ، یا برعکس آن عمل می کند ، شگفتی در اینجاست که ( ضمیر ناخودآگاه ) بین اندیشه های سازنده و زیانبار ، تفاوتی قایل نشده و برای شکوفایی هر یک از آنها ، انرژی مساوی به کار می برد ! این ما هستیم که ( به طور خودکار ) تصمیم می گیریم از مسائل چگونه برداشت کنیم و دیگران را چگونه ببینیم !

 در واقع هر کسی با ذهنیت خود ، واقعیت های خویش را می سازد . به عنوان مثال ، اگر از یک حادثه ای که 10 نفر شاهد داشته ، بخواهیم گزارش کاملی از واقعه را ارائه نمایند ، هر یک از آنان ، تحت تاثیر ذهنیت و باورهای شان ،از حادثه برداشت های خود را می کنند . چرا گزارش ها از واقعه ای واحد این چنین متفاوتند ؟ .... چون ، هر شخص با توجه به باورها و ذهنیت خود و به طور خودکار و از روی عادت ـ واقعه را مورد بررسی و تفسیر قرار داده و با ذهنیت خود ، از آن حادثه ، واقعیت هایی خلق کرده و به بیان آن پرداخته اند ! بنابراین ،این ما  هستیم که با توجه به ذهنیت خودمان به آن ، معنی و مفهوم می بخشیم.

روانشناسان معتقد هستند که :

 اندیشه ها و پندارهای ماست که کیفیت زندگی ما را می سازد ، با اندیشه های مثبت است که توانمندی ها ، اعتماد به نفس و خود باوری ها قویا بالا می رود ، در حالی که با افکار منفی ، ناتوانی ها ، حقارت و خود کم بینی ها ، درماندگی هایمان تشدید گردیده و در نتیجه بسیاری از امراض روحی و جسمی نصیب مان می شود .

اکثر مردم بدون این که خود متوجه باشند ، با تکرار اندیشه های مخرب ، انرژی های خود را بر ضد خویش به کار برده و سبب بدبختی های خود می شوند !

 نکته شگفت انگیز اینجاست که وقتی منفی اندیش باشیم ، از هر حادثه حتی از موفقیت ها ـ ندانسته  و ناآگاهانه ـ برداشت های ناصواب و منفی کرده و به راحتی افکار منفی در ذهن مان جای می گیرند ،... اما جنبه های مثبت را می بایست با تلقین به افکار تزریق کرد . وقتی اندیشه های منفی را در سر داریم ، آنها را خواسته یا ناخواسته در هر روز چندهزار مرتبه تکرار می کنیم ، در نهایت :

 تمام بخش تولید فکر را تحت نظارت خود می گیرند و به مجموعه افکارمان ، ماهیتی منفی می دهند .

با این روند ، بدون اینکه بخواهیم و ندانسته ، بخش عظیمی از توانایی های ( بالفعل و بالقوه ) خود را ناتوان ساخته و بیهوده هدر می دهیم ... در حقیقت با منفی اندیشی و منفی بافی و تکرار آن در ذهن ، انرژی و نیروی خود را در تخریب خویش و دیگران به کار برده و زندگی را برای خود و دیگران زهرآگین می سازیم  ...

انسان های مصمم قادر هستند : با استفاده از عقاید و افکار مثبت و سازنده و با تلقین و تاکید بر آنها ؛ با پرسش های مثبت از خود ؛ با تجسم و تصورات ذهنی مثبت و ... باورهای جدید مورد نظر خود را در « ضمیر ناخودآگاه » مستقر نمایند ؛ با تغییر باورها ، افکار و اندیشه های جدید ، احساساتمان دگرگون شده و کردارمان نیز تغییر می یابد .

با عزمی راسخ و با تلاش و پیگیری پایان ناپذیر ، می توانیم افکار مثبت ، نیرو بخش و سازنده را ، آگاهانه جایگزین اندیشه های منفی و مخرب ،.... نشاط و شادابی را به جای افسردگی و پریشان حالی ،... تندرستی و سلامتی را به جای ناخوشی و بیماری ،... موفقیت و پیروزی را به جای شکست و ناکامی ،... آرامش باطنی واقعی را به جای دلهره و نگرانی ،... گذاشت و عفو و بزرگواری را جایگزین تنگ نظری و انتقام و حسادت بسازیم .

 

+   مشاوره خانواده ; ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱٧

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir