مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

فکر،باور،آرزو، جرئت :

فکر،باور،آرزو، جرئت

● اول فکر کردن است؛  به ارزشهایی که میخواهی بر اساس آنها زندگی کنی ،فکر کن.

 


● دوم باور کردن است ؛ خود را باور کن و بر اساس آنچه فکر کرده ای ، عمل کن تا به ارزشهایی که در سر داری برسی.

 


● سوم آرزو کردن است؛ آرزوی چیزی را بکن که بر اساس باورهایت نسبت به خود و ارزشهایی که در سر داری باشد.

 


● و چهارم جرئت کردن است ؛ جرئت کن آرزوهایت را بر آورده کنی ، آرزوهایی بر اساس باورها و ارزشهایی که در سر داری.

و دست آخر  : فکر کن ، باور کن ، آرزو کن ، جرئت کن!

+   مشاوره خانواده ; ٥:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٥

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir