مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

قناعت کردن را یاد بگیریم....


 
▪ به خودت بگو که می خواهی قانع باشی: در وهله اول باید به خودت تلقین کنی که می خواهی قانع باشی. مدام به خود بگو و بقبولان که باید قناعت کنی. تلقین برای قوی تر شدن عزم و اراده انسان برای انجام هر کاری از اهم واجبات است ...

راه و رسم قناعت کردن

▪ با خودت بجنگ: با زیاده خواهی ات باید دست به یقه بشوی. باید توپ و تفنگت را مسلح کنی و بروی به جنگ حرص و طمعت. باید بزنی وسط پیشانی اش و نقش بر زمینش کنی این غول هرزه را تا بتوانی قانع باشی.

▪ خودت را بزرگ کن: هرچه به خواسته های ناروای خویش بیشتر پشت کنی و زیر بار آنها نروی، بزرگتر خواهی شد. اگر در برابر آنها بایستی و خود را با خواری و زبونی نیاندازی، نفست هم رشد خواهد کرد و هرچه با عزت تر باشی، کمتر به آنها اعتنا می کنی. یک رابطه رفت و برگشتی است.

▪ خودت را بشناس: اگر خودت را بشناسی و جایگاهت را بدانی و بدانی که نیامده ای که بیاندوزی و مدام حرص و ولع مال دنیا را بزنی و مدام بخوری.

▪ به پایین دستی ات نگاه کن: به آنها که از تو کمتر مال و منال دارند نگاه کن و خدایت را شکر کن. هستند کسانی که از تو محتاج ترند. این تو را تسکین می دهد و تو را به داشته هایت راضی و امیدوارتر می کند. به بالایی ها نگاه کنی فقط حسرت به بار می آید، حال خود دانی. 

+   مشاوره خانواده ; ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢۸

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir