مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

صبورتر باشید :

 کیفیت شکیبایی در راستای هدف شما در ایجاد یک خود(Self) آرام تر و با محبّت تر راه درازی می پیماید، هر چه بیشتر شکیبا باشید، به جای آن که پافشاری کنید که زندگی دقیقاً همان چیزی باشد که شما می خواهید، بیشتر آنچه را که هست پذیرا خواهید شد. بدون شکیبایی زندگی فوق العاده نومید کننده است. شما به آسانی ناراحت، نگران و عصبانی می شوید. “شکیبایی” بـُعدِ راحتی و پذیرش را به زندگی تان اضافه می کند. شکیبایی برای آرامش درون لازم است...

صبورتر باشید

شکیباتر شدن دلتان را به روی لحظه حاضر می گشاید، حتی اگر آن را نپسندید ؛ اگر در راه بندان گیر کرده اید و برای قرار ملاقاتی تأخیر دارید، گشودن دل به روی لحظه حاضر به معنی آن است که هنگام ساختن گلوله برفی گرفتاری ذهنی، پیش از آن که اندیشه تان از کنترل خارج شود مچ خود را گرفته اید و با ملایمت به خود یادآور شده اید که آرام باشید. شاید هم زمان مناسبی برای نفس کشیدن و نیز فرصتی برای یادآوری این نکته به خود باشد که در برنامه بزرگتر زندگی ، تأخیر داشتن «کم اهمیت» است.
شکیبایی، دیدن بی گناهی در دیگران را نیز در بر می گیرد. من فهمیده ام که اگر عمیقاً بنگرید، تقریباً همیشه می توانید بی گناهی را در سایر اشخاص و در موقعیت های بالقوه نومید کننده ببینید. وقتی که عمیق نگاه کنید شخصی شکیباتر و آرامتر خواهید شد و به طرزی عجیب شروع می کنید از لحظات بسیاری لذت ببرید که پیشتر شما را نومید می کرد.
 

+   مشاوره خانواده ; ٢:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢۳

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir