مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

فواید گذشت :

 غضب از امراض مضره و آثار سوء فراوان دارد و منشأ تحریک اعصاب می گردد، به ویژه اگر عوارضی چون انتقام جویی و کینه را به همراه داشته باشد، خطرش دوچندان می شود.

فواید گذشت

نیرومندترین شما کسی است که هنگام غضب بر خود تسلط داشته باشد و بردبارترین شما کسی است که پس از قدرت از گناه کسان درگذرد که اشاره به دو مطلب مهم با قدرت ترین مردم و نیرومندترین مردم دارد.
فروبردن خشم اثر فوق العاده ای در تکامل معنوی انسان و تقویت روح ایمان دارد و فروبردن خشم بسیار خوب است، اما ممکن است کینه و عداوت را انسان از قلب خود بیرون نکند پس خداوند در سوره مبارکه شورا می فرماید: مؤمنین با ایمان قوی به خود مسلط هستند و دست به اعمال زشت و جنایات نمی زنند، بلکه با عفو و بخشش، قلب خود و دیگران را از کینه ها پاک نگه می دارند.
دل رحمی و شفقت و مهربانی به سلامتی روح و جسم انسان کمک می کند. در اثر عفو و بخشش دیگران احساسی ربانی و ملکوتی به انسان دست می دهد که در سلامتی جسم و روح تأثیرگذار است. چشم پوشی از اشتباهات دیگران و بخشیدن یک گناهکار و مقصر به چهار طریق می تواند برای انسان مفید باشد:


۱) بخشودن دیگران باعث کاهش استرس و فشارهای عصبی می شود. اگر شخصی کینه و لجاجت در سر بپروراند، زنجیره ای از تنش گرفتگی عضلات، نوسان و تغییر فشار خون، تعرق زیاد و سردردهای مزمن در شرایط استرس زا به همراه او خواهندبود و او را رها نمی کنند، درحالی که با گذشت به راحتی می توان از شر آنها خلاص شد.


۲) چنان چه در شرایط سخت و پرتنش از خود بخشش و بزرگی نشان دهیم، از قلب خود حفاظت کرده و تنظیم ضربان قلب و فشار خون را در حد نرمال نگه داشته و به همین ترتیب کمک بزرگی به حفظ سلامت قلب خود کرده ایم.

 


۳) افرادی که درشرایط سخت و پرتنش گذشت می کنند، دردهای جسمانی آنها به طور محسوسی کاهش می یابد.


۴) هنگام گذشت و عفو دیگران، افراد احساس می کنند به خدا نزدیک ترند و همین حالت ملکوتی باعث شادی و شعف واقعی انسان می شود، پس این احساس لطیف و زیبا را از خود دریغ نکنید.

+   مشاوره خانواده ; ٢:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/۱٩

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir