مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

گفته هایی از دالایی لاما :

ارسالی از دوست خوبم:
 
اقای فرشید.ن.
 
با تشکر.
 
به آرامی آغاز به مردن میکنی
اگر سفر نکنی،
اگر کتابی نخوانی،
اگر به اصوات زندگی گوش ندهی،
اگر از خودت قدردانی نکنی.
 
به آرامی آغاز به مردن میکنی
زمانی که خودباوری را در خودتبکشی،
وقتی نگذاری دیگران به تو کمککنند.
 
به آرامی آغاز به مردن میکنی
اگر بردهی عادات خود شوی،
اگر همیشه از یک راه تکراری بروی
اگر روزمرّگی را تغییر ندهی
اگر رنگهای متفاوت به تن نکنی،
یا اگر با افراد ناشناس صحبتنکنی.
 
تو به آرامی آغاز به مردن میکنی
اگر از شور و حرارت،
از احساسات سرکش،
و از چیزهایی که چشمانت را به درخششوامیدارند،
و ضربان قلبت را تندتر میکنند،
دوری کنی . .. .،
 
تو به آرامی آغاز به مردن میکنی
اگر هنگامی که با شغلت، یا عشقت شاد نیستی، آن راعوض نکنی،
اگر برای مطمئن در نامطمئن خطرنکنی،
اگر ورای رویاهانروی،
اگر به خودت اجازه ندهی
که حداقل یک بار در تمام زندگیت
ورای مصلحت اندیشی بروی . . .
-
امروز زندگی را آغاز کن!
امروز مخاطره کن!
امروز کاری کن!
نگذار که به آرامی بمیری!
شادی را فراموش نکن.
 
 این مطلب، نوشتهای کوتاه و در عین حال جذاب است که دالایی لاما برای سال 2008 تنظیم کرده است. 
 
1-    به خاطر داشته باش که عشقهای سترگ ودستاوردهای عظیم، به خطر کردنها و ریسکهای بزرگ محتاجاند.
 
2-    وقتی چیزی را از دست دادی، درس گرفتن از آن را از دست نده.
 
3-    این سه میم را از همواره دنبال کن:
* محبت و احترام به خود را
* محبت به همگان را
* مسؤولیت
پذیری در برابر کارهایی که کردهای.
 
4-    به خاطر داشته باش دست نیافتن به آنچه میجویی، گاه اقبالی بزرگ است.
 
5-    اگر میخواهی قواعد بازی را عوض کنی، نخست قواعد را فرابگیر.
 
6-   به خاطر یک مشاجرهی کوچک، ارتباطی بزرگ را از دست نده.
 
7-    وقتی دانستی که خطایی مرتکب شدهای، گامهایی را پیاپی برای جبران آن خطا بردار.
 
8-    بخشی از هر روز خود را به تنهایی گذران.
 
9-    چشمان خود را نسبت به تغییرات بگشا، اما ارزشهای خود را بهسادگی در برابر آنها فرومگذار.
 
10-     به خاطر داشته باش که گاه سکوت بهترین پاسخ است.
 
11-     شرافتمندانه بزی؛ تا هرگاه بیشتر عمر کردی، با یادآوری زندگی خویش دوباره شادی را تجربه کنی.
 
12-    زیرساخت زندگی شما، وجود جوی از محبت و عشق در محیط خانه و خانواده است.
 
13-     در مواقعی که با محبوب خویش ماجرا میکنی و از او گله داری، تنها به موضوعات کنونی بپرداز و سراغی از گلایههای قدیم نگیر.
 
14-     دانش خود را با دیگران در میان بگذار. این تنها راه جاودانگی است.
 
15-     با دنیا و زندگیِ زمینی بر سر مهر باش.
 
16-     سالی یک بار به جایی برو که تا کنون هرگز نرفتهای.
 
17-     بدان که بهترین ارتباط، آن است که عشق شما به هم، از نیاز شما به هم سبقت گیرد.
 
18-     وقتی می خواهی موفقیت خود را ارزیابی کنی، ببین چه چیز را از دست دادهای که چنین موفقیتی را به دست آوردهای.
 
19-     در عشق و آشپزی، جسورانه دل را به دریا بزن.

+   مشاوره خانواده ; ۱۱:٤٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٩/۱٧

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir