مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

آموخته ام :


▪ آموخته ام: که اگر در ابتدا موفق نشدم، با شیوه ای جدید تر دوباره بکوشم.

 


▪ آموخته ام: که موفقیت یک تعریف دارد: آنهم باور داشتن موفقیت است.


▪ آموخته ام: که تنها کسی مرا شاد میکند که میگوید تو مرا شاد کردی...

آموخته ام

▪ آموخته ام: که گاهی مهربان بودن، بسیار مهم تر از درست بودن است.

 


▪ آموخته ام: که هرگز نباید به هدیه ای که از طرف کودکی داده می شود، نه گفت.

 


▪ آموخته ام: که زندگی مثل طاقه پارچه است. هر چه به انتهای آن نزدیک میشود، سریعتر میگذرد.

 


▪ آموخته ام: که هر چه زمان کمتری داشته باشیم، کارهای بزرگتری انجام میدهیم.

 


▪ آموخته ام: که همیشه برای کسی که به هیچ عنوان قادر به کمکش نیستم، دعا کنم.

 


▪ آموخته ام:که زندگی جدی است ولی ما نیاز به دوستی داریم که لحظه ای با او از جدی بودن دور باشیم.

 


▪ آموخته ام: که تنها چیزی که یک شخص میخواهد فقط دستی است برای گرفتن دست او وقلبی برای فهمیدنش.

 


▪ آموخته ام: که لبخند ارزانترین راهی است که می توان نگاه را وسعت بخشی.

 


▪ آموخته ام: که باد با چراغ خاموش کاری ندارد.

 


▪ آموخته ام: که به چیزی که دل ندارد، نباید دل بست.


▪ آموخته ام: که خوشبختی ،جستن آن است نه پیدا کردن آن.  
 

+   مشاوره خانواده ; ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٩/۱٧

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir