مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

ده فرمان جدید:

 

 ارسالی از دوست خوبم:
 
خانم س.نارنجی.
 
با تشکر.
 
 
1-  دعا عبارت از "لاستیک زاپاس" نیست که هر زمان دچار دردسر شدیم ازآن استفاده کنیم. بلکه مانند فرمان اتومبیل است که ما را در طول راه در مسیر درستقرار می‌دهد.
 
2-  آیا هرگز اندیشیده‌اید که چرا شیشۀ جلو اینقدر بزرگ و آینهجهت نگاه کردن به پشت سر از شیشۀ عقب اینقدر کوچک است؟ چون آینده به مراتب مهم‌تراز گذشته است. جلو را بنگرید و پیش بروید.
 
3-    دوستی مانند کتاب است. در چند ثانیه می‌توان آن را سوزاند و نابودکرد امّا نوشتنش عمری طول می‌کشد.
 
4-  همه چیز در زندگی موقّت است. اگر کارها درست شود، خشنود باشید،آنقدرها به درازا نخواهد کشید و اگر هم بر وفق مراد نباشد، نگران نباشید؛ این نیزآنقدرها به درازا نخواهد کشید.
 
5-  دوستان قدیم مانند طلایند. دوستان جدید مانند الماسند. الماس را به دست آورید، امّا طلا را فراموش نکنید. زیرابرای حفظ الماس، حتماً باید انگشتر طلایی داشته باشید تا بر آن سوارش کنید.
 
6-  غالباً وقتی امیدمان را از دست می‌دهیم، و بر این باوریم که بهنقطۀ پایان رسیده‌ایم، خداوند از بالای سرمان لبخندی زده می‌گوید، "آسوده باش،عزیزم. این تنها چرخشی در زندگی است و نه پایان آن."
 
7-  وقتی خداوند مشکلات را حلّ می‌کند، به توانایی‌هایش ایمان دارید؛وقتی خداوند مسائل را حل نمی‌کند، او به توانایی‌های شما ایمان دارد.
 
8-  مردی نابینا از آنتونی قدّیس پرسید، "آیا بدتر از نابینایی هم دردیوجود دارد؟" قدّیس جواب داد، "بله، از دست دادن بینش و بصیرت."
 
9-  وقتی برای دیگران دعا می‌کنید، خداوند به شما گوش داده آنها رامشمول عنایت خویش قرار می‌دهد. وقتی آسوده از خطرات و در خرسندی و شادی هستید، بهخاطر داشته باشید که کسی برای شما دعا کرده است.
 
10-   نگرانی سبب از بین رفتن دردسرهای آینده نمی‌شود، بلکه آسودگی امروز را از بین می برد.

+   مشاوره خانواده ; ٩:٤٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٤

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir