مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

سخنان بزرگان درباره‌ی آرزو:

 
آزادی این نیست که هر کس هر چه دلش خواست بکند، بلکه آزادی حقیقی قدرتی است که شخص را مجبور به انجام وظایف خود می کند.((مکدونالد))

به امید شانس نشستن، همان و در بستر مرگ خوابیدن، همان.((مثل آلمانی))

کسی که به امید شانس زنده باشد، سالها قبل مرده است.((مثل فرانسوی))

هر چند سراب امید ما را می فریبد، اما دست کم دوره زندگی ما را با خوشی به پایان می رساند.((هامرلینگ))

شش راه برای جلب محبت مردم :1- صمیمانه نسبت به غیر، علاقه مند باشید. 2- تبسمی بر لب داشته باشید. 3- به یاد بیاورید که نام هر کس برای او شیرین ترین و مهمترین لغت قاموسهاست.4- شنیدن را بیاموزید، طرف خود را به شوق آورید که از خود سخن بگوید.5- با مخاطب از آنچه دوست دارد صحبت کنید.6- صمیمانه و صادقانه اهمیت او را برا ی خودش آشکار سازید.((دیل کارنگی))

از دست دادن امیدی پوچ و محال، خود موفقیت و پیشرفتی بزرگ است.((ویلیام شکسپیر))

اگر برای رسیدن به خواهشها و آرزوهای خود زورگویی پیشه کنیم، پس از چندی کسانی را در برابرمان خواهیم دید که دیگر زورمان به آنها نمی رسد.((اُرد بزرگ))

امید دارویی است که شفا نمی دهد، اما درد را قابل تحمل می کند.((مارس آشار))

زیاد زیستن کمابیش آرزوی همه است، اما خوب زیستن آرمان یک عده معدود.((ج.هیوز))

قدرت شگفت انگیز نیروهای خلاق و استعدادهای نهفته آدمی هنگامی آشکار می شود که نیازی حیاتی، تواناییهای او را به فعالیت وادارد و کشش آرزویی، سراپای وجودش را به جنب و جوش درآورد.((آبراهام لینکلن))

کسی که امیدی را وسیله کسب درآمد خود قرار دهد، ممکن است از گرسنگی بمیرد.((بنجامین فرانکلین))

مردم بینوا و تیره بخت، درمانی جز امید ندارند.((ویلیام شکسپیر))

هرکس در جهان آرزویی دارد : یکی مال می خواهد، یکی افتخار و یکی زیبایی. اما به نظر من، یک دوست حقیقی از تمام اینها بهتر است.((؟))

امید سرابی است که اگر ناپدید شود همه از تشنگی خواهیم سوخت.((محمدحجازی))

آرزو کردن شرط نیست، شرط تحقق آرزو است.((لئوناردو داوینچی))

تجربه نشان داده است شوق و حرارت مدیر بیش از شایستگی او مؤثر بوده است.((؟))

بگذارید هر کس بر مبنای باور، فکر، آرزو، مطالعه و دانسته های خود قضاوت کند، نه اینکه شخص طوطی صفت گفته دیگران را بازگو کند.((دیل کارنگی))

به یاد آورید که طرف شما صد برابر بیشتر به فکر گمانها و آرزوهای خود می باشد تا اندیشه و گمانهای شما.((دیل کارنگی))

اگر آغاز زندگیت با سپیده دم و روز همزاد گشت، همواره در جست و جوی چراغ و پناهگاهی برای شبانگاهان باش و اگر در شب و سیاهی آغاز شد، چراغی از امید در خود بیافروز که پگاه خوشبختی نزدیک است.((اُرد بزرگ))

آدمهای آرمانگرا زمانی که به نادرست بودن آرزویی پی می برند، برای ادامه آن پافشاری نمی کنند.((اُرد بزرگ))

+   مشاوره خانواده ; ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۸/۱٤

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir