مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

هر زمان دری بسته شود،دری دیگر باز می شود.

در سراسر زندگی همواره درهایی باز و بسته می شوند.ما از این در به آن در،تجاربی متفاوت به دست می آوریم.بسیاری از ما تلاش میکنیم درهایی را که به روی الگوهای منفی قدیمی،موانع قدیمی ومواردی باز می شوندکه برای ما مفید و مناسب نیستند،ببندیم و اغلب در فرایند باز کردن درهای جدید،تجارب جدید در می یابییم،گاهی تجربه ای یادگیری و گاهی نیز تجربه ای لذت بخش.کسب این تجارب همواره بخشی از زندگی است و ما نیاز داریم بدانیم که در جریان این تغییرات در امنییت هستیم.از زمانی که پا به این سیاره می گذاریم تا زمانی که آن را ترک می کنیم،بطورمداوم درهای زیادی به رویمان گشوده و بسته می شوند.در این جریان فقط باید احساس امنیت کنیم و بدانیم که این تنها یک تغییر است و با شادمانی و آرامش جلو برویم .

به خودتان بگوئید:من مایلم تغییر کنم.

به یاد داشته باشید این تنها یک فکر است،و فکر را می توان تغییر داد.

 

+   مشاوره خانواده ; ٩:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/۱٤

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir