مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

اصل اقتدار در مقابل ضعف :

 

شما اصولا در دنیای خودتان چه احساسی در مقابل مسائل

وکارها از خود نشان می دهید .آیا احساس قدرت می کنید ؟

یا احساس ضعف؟انسانهایی که دارای اعتماد به نفس هستند

خود را اسیر دست مسائل و رخدادهای زندگی نمی بینند .بلکه

همواره احساس قدرت می کنند وبر این باورند که مسائل

را حل خواهند کرد .یقینا شما هم که یک انسان فکری هستید

همواره احساس اقتدار می کنید نه احساس ضعف.این

امر در دنیا ی انسانها فقط یک احساس است .شاید

این قضیه آنچنان ربطی به وضعیت بدنی ویا سایر توانمندی های

مالی .علمی .هنری وغیره نداشته باشد .
 
احساس اقتدار ویا ضعف حالتی است روحی واحساسی که به شخصیت واعتماد به نفس افراد بستگی دارد .                       
 
انسانهایی که همواره به خداتوکل می کنند خود را قوی احساس می کنند زیرا خدا را حامی وپشتیبان خود می دانند وهمواره احساس اقتدار می کنند نه احساس ضعف.
 
این امر اعتماد به نفس را افرایش می دهد .
 
احساس اقتدار ویا ضعف حالتی است روحی واحساسی که به شخصیت واعتماد .انسانهایی که همواره به خداتوکل می

بهر نفس افراد بستگی داد کنند خود را قوی احساس می کنند زیرا خدا را حامی وپشتیبان خود می دانند وهمواره احساس اقتدار می کنند نه احساس همواره خود را قوی ببیند وخود را عالی ومقتدر باور کنید
 
و
 
بدانید :

که (خداوند از انسانها ی مومن در همه عرصه های زندگی

حمایت ودفاع می کند )
 
 

+   مشاوره خانواده ; ۳:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۸/٢

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir